Gửi phản hồi góp ý về tài liệu hướng dẫn sử dụng cho FAST

  •  
  •  
  •  
  •  
Ngày đăng: 03/03/2021 – Ngày cập nhật: 03/03/2021

Phản hồi góp ý về tài liệu hướng dẫn sử dụng cũng như về sản phẩm và dịch vụ của FAST có thể gửi đến FAST tại chức năng “Phản hồi” của chương trình:

Hoặc chức năng “Phản hồi” tại từng menu:

Chương trình sẽ hiện lên màn hình cập nhật phản hồi và chuyển đến FAST:

 

Để lại bình luận