Xuất thiếu khi kiểm kê

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 07/06/2021 – Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý

TK 152, 153, 155, 156  – Nguyên liệu, vật liệu.

2. Hướng dẫn thực hiện

Có 2 cách xuất chênh lệch kiểm kê:

  • Xuất tại menu riêng: “Tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách”
  • Xuất tại màn hình lập phiếu xuất kho

2.1. Cách 1: Xuất tại menu riêng “Tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách”

Xem hướng dẫn tại “Cập nhật số liệu kiểm kê” và  Tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách”.

2.2. Cách 2: Xuất tại màn hình lập phiếu xuất kho

  • Menu thực hiện

Tồn Kho\Xuất kho.

  • Màn hình nhập thông tin

+ Mã giao dịch

Chọn mã giao dịch “8 – Xuất thiếu khi kiểm kê”.

+ Đơn giá

Đơn giá xuất do người sử dụng xác định.

Đối với vật tư xuất theo giá trung bình tháng thì có thể tính theo giá trung bình của kỳ có kiểm kê.

  • Hướng dẫn chung về xuất kho

 Xem tại Xuất kho – hướng dẫn chung.

  • Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận