1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phân hệ tồn kho
 4. Xuất kho
 5. Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất dựa vào định mức

Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất dựa vào định mức

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/06/2021 – Ngày cập nhật: 19/06/2021

1. Chức năng

Lập phiếu xuất kho dựa vào định mức.

Nhập sản phẩm cần sản xuất và chọn định mức thì chương trình sẽ tính ra số nguyên vật liệu cần thiết.

Tham khảo hướng dẫn khai báo định mức nguyên vật liệu.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tồn kho\Xuất kho.

 • Màn hình nhập thông tin

Chọn mẫu phiếu xuất “Mẫu 2 – đầy đủ”.

Màn hình sẽ có nút <Chọn định mức>

+ Mã giao dịch

Chọn mã giao dịch “4 – Xuất cho sx, sửa chữa, sử dụng”

+ Chọn định mức

Sau khi nhập các trường ở “Thông tin chung” và “Chứng từ” thì nhấn nút “Chọn định mức”, chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Nhập các điều kiện lọc cần thiết, nếu để trắng chương trình sẽ hiển thị tất cả các định mức nguyên vật liệu.

Đánh dấu [v] vào các dòng sản phẩm có trong phiếu xuất kho ứng với định mức lựa chọn.

Nhập mã kho và số lượng hàng hóa sản xuất tại các trường “Mã kho”, “Số lượng sp”, sau đó nhấn “Chọn”. 

Sau khi chọn định mức của các sản phẩm thì chương trình sẽ lấy thông tin ở tab “Định mức” gán sang màn hình phiếu xuất kho. Các thông tin được gán sang màn hình: mã sản phẩm, mã bpht, mã kho, số lsx và chi tiết các vật tư.

Chương trình sẽ dựa vào “Sl định mức” và “Số lượng sp” để tính ra số lượng nguyên vật liệu cần xuất. Có thể chỉnh sửa số lượng nguyên vật liệu nếu cần.

Lưu ý:

  • Không thể thêm hoặc xóa các dòng chi tiết từ định mức chuyển sang. Nhưng có thể sửa mã vật tư (ví dụ bằng vật tư thay thế) và có thể sửa trường số lượng.
 • Hướng dẫn chung về xuất kho

Xem tại Xuất kho – hướng dẫn chung.

 • Hướng dẫn sử dụng chung về lập chứng từ

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận