Xuất kho – hướng dẫn chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 07/06/2021 – Ngày cập nhật: 07/07/2021

1. Chức năng

Lập phiếu xuất kho.

Hướng dẫn chi tiết nhập liệu theo từng nghiệp vụ về xuất kho xem tại: 

  1. Xuất cho sx, sửa chữa, sử dụng, tiêu dùng nội bộ 
  2. Xuất nvl cho sx dựa vào định mức
  3. Xuất điều chuyển kho nội bộ 
  4. Xuất cho đơn vị nội bộ
  5. Xuất thiếu khi kiểm kê 
  6. Xuất điều chỉnh giá trị tồn kho

Lưu ý:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Phân hệ tồn kho\Xuất kho.

 • Màn hình nhập thông tin

+ Mã giao dịch

Có các mã giao dịch ở màn hình phiếu xuất kho:

   • 1 – Xuất bán
   • 4 – Xuất cho sx, sửa chữa, sử dụng
   • 5 – Xuất điều chuyển
   • 8 – Xuất thiếu sau kiểm kê
   • 9 – Xuất khác.

Khi sử dụng mã giao dịch số 5 thì chương trình có thêm tab “Lệnh đđ/hđ”

Mã gd số 9 sử dụng cho các trường hợp xuất khác – không thuộc các mã gd liệt kê ở trên.

+ Đơn giá

Đối với các vật tư tính giá theo phương pháp đích danh thì phải nhập trường đơn giá.

Đối với các vật tư tính giá theo phương pháp trung bình thì không phải nhập trường đơn giá. Cuối kỳ khi tính giá thì chương trình sẽ áp giá tính toán được vào trường đơn giá.

Đối với các vật tư tính giá theo phương pháp trung bình di động hoặc nhập trước xuất trước thì tùy theo khai báo tham số hệ thống (stt 730) – “Tính và áp giá cho các v.tư tính giá tb di động, giá ntxt khi xuất kho (0 – Không, 1 – Có). Nếu nhận giá trị “1” thì chương trình tự tính đơn giá xuất khi lưu chứng từ và hiển thị sau khi lưu chứng từ.

+ Xuất đích danh cho các vật tư tính giá trung bình

Chức năng này chỉ áp dụng cho vật tư tính giá theo phương pháp trung bình, trung bình di động. Không áp dụng cho vật tư tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Nếu vật tư tính giá trung bình được xuất đích danh thì phải đánh dấu vào ô “[v] Xuất theo giá đ.danh cho VT tính giá TB”. 

Khi tính giá chương trình sẽ không áp giá cho phiếu xuất này và khi tính giá chương trình cũng trừ bớt đầu vào – số lượng và giá trị – chính bằng phiếu xuất này.

+ F5 – xem pn

Chương trình cũng cho phép tra cứu giá của các phiếu nhập trước đó để cập nhật giá khi xuất kho.

Tại dòng chi tiết nhấn F5, chương trình hiện ra các dòng phiếu nhập các vật tư này.

Nhấn “Nhận”, chương trình sẽ lấy giá của dòng vừa chọn áp vào đơn giá trên phiếu xuất kho.

+ Chọn pn: 

Chương trình cho chọn phiếu nhập khi lập phiếu xuất. Trường hợp này cho phép xuất từ phiếu nhập hàng trước đó. Chương trình hỗ trợ việc lấy các thông tin chi tiết các mặt hàng từ phiếu nhập chuyển sang màn hình phiếu xuất.

Bước đầu vẫn nhập các thông tin chung. Sau đó bấm vào nút  “Chọn pn”.

Chương trình sẽ đưa ra màn hình lọc phiếu nhập:

Lưu ý: có thể lọc mã nhà cung cấp trên phiếu xuất khác với mã nhà cung cấp trên phiếu nhập.

Sau khi nhập và nhận điều kiện lọc thì chương trình sẽ đưa ra danh sách các phiếu nhập đáp ứng điều kiện lọc:

Lưu ý: 

   • Hiện tại chương trình hiện lên toàn bộ các phiếu nhập thỏa mãn điều kiện lọc chứ chưa kiểm tra để chỉ lọc lên các mặt hàng, phiếu nhập chưa xuất đủ.
   • Chương trình cho phép chọn nhiều phiếu nhập cùng lúc.

Sau khi chọn phiếu nhập để xuất kho thì chương trình sẽ lấy toàn bộ các mặt hàng cùng số lượng, giá nhập… chuyển sang phiếu xuất kho

Tiếp theo người sử dụng có thể xóa dòng, thay đổi số lượng… và có thể thêm các dòng mới không thuộc phiếu nhập.

Lưu ý: 

   • Khi ở tab chi tiết đã có các dòng/mặt hàng mà ta chọn phiếu nhập thì chương trình xóa toàn bộ các dòng chi tiết hiện có và chuyển các mặt hàng từ phiếu nhập vừa chọn sang..
   • Nếu xuất theo giá đích danh theo giá phiếu nhập cho các vật tư tính giá trung bình thì cần đánh dấu vào ô “[v] Xuất theo giá đ.danh cho VT tính giá TB”.
 • Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận