Xuất hóa đơn ngoại tệ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 24/05/2021 – Ngày cập nhật: 25/05/2021

1. Chức năng

Xuất hóa đơn ngoại tệ cho khách hàng.

2. Hướng dẫn thực hiện

Xuất hóa đơn ngoại tệ được thực hiện tại

Bán hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng

Bán hàng\Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác

Khi lập hóa đơn ngoại tệ thì chọn đồng tiền ngoại tệ giao dịch và nhập tỷ giá giao dịch. 

Lưu ý: 

Trong trường hợp khách hàng ứng trước tiền hàng (ngoại tệ) thì khi lập hóa đơn phải tách ra thành 2 phần: Phần ngoại tệ ứng với phần tiền ứng trước – theo tỷ giá khi ứng trước tiền, phần ngoại tệ còn lại – theo tỷ giá giao dịch. Dựa vào tính toán này để ra tỷ giá phù hợp.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận