1. Trang chủ
  2. Xuất hàng gửi đại lý bán

Xuất hàng gửi đại lý bán

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/06/2021 – Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Hạch toán

Xuất hàng từ kho công ty cho đại lý

Nợ TK 157

Có TK 155, 156

Nhập hàng trở lại từ đại lý về kho công ty

Nợ 155, 156

Có TK 157

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tồn kho\Xuất điều chuyển\Phiếu xuất điều chuyển.

Lưu ý: chương trình tự động tạo phiếu nhập kho khi lập phiếu xuất điều chuyển.

  • Màn hình nhập thông tin

+ Mã kho nhập

Chọn là kho đại lý.

Lưu ý: Hướng dẫn về khai báo kho là đại lý xem tại “Danh mục kho

+ Quyển c.từ, số c.từ

Chọn quyển chứng từ tương ứng với mẫu phiếu xuất hàng gửi bán đại lý – mẫu 04HGDL.

Chọn quyển chứng từ này để có thể làm phiếu xuất điện tử.

+ Giá bán, tiền bán

Sau khi chọn quyển chứng từ trên thì chương trình hiển thị thêm cột “Giá bán” và cột “Tiền bán”.

Giá bán, tiền bán là giá trên hợp đồng với đại lý.

Thông tin “Giá bán” và “Tiền bán” sẽ hiện lên trên phiếu xuất điện tử.

+ Đơn giá

Đây là đơn giá xuất kho. 

Hướng dẫn về cách nhập và cập nhật trường đơn giá xem tại: Xuất kho – hướng dẫn chung.

+ Lệnh điều động/hợp đồng

Thông tin về lệnh điều động hợp, hợp đồng cập nhật tại tab “2. Lệnh dd/hd”.

+ Phát hành phiếu xuất điện tử cho phiếu xuất hàng gửi đại lý bán

Phiếu xuất điện tử được phát hành tại menu riêng “Tồn kho/Hóa đơn điện tử/Phát hành phiếu xuất”.

Xem tại Phát hành phiếu xuất điện tử.

Thông tin về phiếu xuất điện tử hiển thị tại tab “4. Hđ điện tử”

  • Hướng dẫn chung về điều chuyển kho

Xem tại Lập phiếu xuất điều chuyển

  • Hướng dẫn chung về lập chứng từ

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận