Xuất điều chuyển kho nội bộ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/06/2021 – Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 152, 153 – Chi tiết theo kho

Có TK 152, 153 – Chi tiết theo kho.

Lưu ý: Hạch toán nợ/có trùng về tài khoản, chương trình không ghi vào sổ cái, chỉ ghi vào sổ kho chuyển từ kho này sang kho khác.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tồn kho\Xuất kho.

Lưu ý: 

    • Khi lập phiếu xuất điều chuyển nội bộ tại menu Phiếu xuất kho này thì chương trình không tự động tạo ra phiếu nhập kho mà người sử dụng phải nhập thêm một phiếu nhập kho. 
  • Màn hình nhập thông tin

+ Mã giao dịch

Chọn mã giao dịch “5 – Xuất điều chuyển kho nội bộ”.

+ Đơn giá

Hướng dẫn về cách nhập và cập nhật trường đơn giá xem tại: Xuất kho – hướng dẫn chung.

  • Hướng dẫn chung về lập phiếu xuất kho

Xem tại Xuất kho – hướng dẫn chung.

  • Hướng dẫn sử dụng chung về lập chứng từ

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận