Xuất điều chỉnh giá trị tồn kho

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/06/2021 – Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Hạch toán

 • Sử dụng khi xử lý các sai sót nhỏ trong tính toán, ví dụ khi xuất kho đã hết về số lượng mà giá trị vẫn còn. Chỉ điều chỉnh về giá trị, không điều chỉnh về số lượng.
 • Điều chỉnh giảm giá trị tồn kho:

Nợ TK 621, 627, 632, 641, 642 

Có TK 152, 155, 156.

 • Điều chỉnh tăng giá trị tồn kho: Hạch toán như điều chỉnh giảm nhưng với giá trị âm

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tồn Kho\Xuất kho.

 • Màn hình nhập thông tin

+ Mã giao dịch

Chọn mã giao dịch “9 – Xuất khác”.

+ Xuất theo giá đích danh cho VT tính giá TB:

Tích chọn để nhập được tiền điều chỉnh nếu vật tư có giá xuất tính theo giá trung bình.

+ Số lượng

Không nhập trường này, = 0.

+ Đơn giá

Không nhập trường này, = 0.

+ Tiền hàng

Nhập giá trị cần điều chỉnh. Điều chỉnh giảm giá trị tồn kho – nhập giá trị dương; điều chỉnh tăng giá trị tồn kho – nhập giá trị âm.

 • Hướng dẫn chung về lập phiếu xuất kho

Xem tại Xuất kho – hướng dẫn chung.

 • Hướng dẫn sử dụng chung về lập chứng từ

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận