Xuất cho đơn vị nội bộ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/06/2021 – Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 136 (336) – Phải thu (phải trả) nội bộ

Có TK 152, 153

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tồn kho\Xuất kho.

  • Màn hình nhập thông tin

+ Mã giao dịch

Chọn mã giao dịch “5 – Xuất điều chuyển”.

+ Quyển c.từ và số c.từ

Chọn quyển chứng từ tương ứng với mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ – mẫu 03XKNB.

Chọn quyển chứng từ này để có thể làm phiếu xuất điện tử.

+ Giá bán, tiền bán

Sau khi chọn quyển chứng từ trên thì chương trình hiển thị thêm cột “Giá bán” và cột “Tiền bán”.

Đối với xuất điều chuyển nội bộ thì không cần nhập 2 trường này, để bằng 0 (chỉ cần nhập cho trường hợp xuất hàng gửi đại lý bán).

Thông tin “Giá bán” và “Tiền bán” sẽ hiện lên trên phiếu xuất điện tử.

+ Đơn giá

Đây là đơn giá xuất kho.

Hướng dẫn về cách nhập và cập nhật trường đơn giá xem tại: Xuất kho – hướng dẫn chung.

+ Lệnh đđ/hđ

Thông tin về lệnh điều động hợp, hợp đồng cập nhật tại tab “2. Lệnh dd/hd”.

  • Phát hành phiếu xuất kho điện tử

Phiếu xuất điện tử được phát hành tại menu riêng “Tồn kho/Hóa đơn điện tử/Phát hành phiếu xuất”.

Xem tại Phát hành phiếu xuất điện tử.

Thông tin về phiếu xuất điện tử hiển thị tại tab “4. Hđ điện tử”

  • Hướng dẫn chung về lập phiếu xuất kho

Xem tại Xuất kho – hướng dẫn chung.

  • Hướng dẫn sử dụng chung về lập chứng từ

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận