Xử lý chênh lệch tiền tồn kho cuối kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 16/07/2021 – Ngày cập nhật: 16/07/2021

1. Chức năng

Sau khi xem “Báo cáo chênh lệch tồn kho theo giá tb”, nếu thấy cần thì  thực hiện chức năng này để xử lý chênh lệch tồn kho cuối kỳ .

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tồn kho/Tính giá tồn kho/Xử lý chênh lệch tiền tồn kho cuối kỳ.

 • Các bước thực hiện

Có 2 lựa chọn để xử lý chênh lệch phát sinh:

   • Tạo một phiếu xuất riêng cho các chênh lệch
   • Đưa các chênh lệch vào phiếu xuất cuối.

Lựa chọn này được khai báo ở tham số hệ thống – stt 715 – “Xử lý chênh lệch giá khi tính giá (tb) tồn kho (1 – Tạo px, 2 – Áp vào px cuối)”.

Trường hợp 1: khai báo 1 – tạo px

Vào menu, màn hình điều kiện lọc hiển thị: 

Sau khi nhập các thông tin cần thiết, nhấn nút “Nhận” chương trình hiển thị: 

   • Kiểm tra cl: Thực hiện trong trường hợp đã có px cl trước đó. So sánh giá trị chênh lệch tính theo tính toán và giá trị trong các px để tìm ra dòng chi tiết có sự khác biệt.
   • Tạo px cl: Chương trình tạo ra cho mỗi kho 1 phiếu xuất nhưng có cùng số chứng từ, mã khách hoặc bằng mã kho, vật tư có phát sinh chênh lệch.

Lưu ý: Nếu có bản ghi phiếu xuất chênh lệch hoặc áp giá  trước đó thì phải xóa phát sinh chênh lệch tạo trước đó.

   • Xóa px cl: Xóa các phiếu xuất chênh lệch trước đó.

Trường hợp 2 : khai báo 2- áp vào px cuối

Vào menu, màn hình điều kiện lọc hiển thị: 

Sau khi nhập các thông tin cần thiết, nhấn nút “Nhận” chương trình hiển thị: 

   • Kiểm tra cl: Thực hiện trong trường hợp đã có áp giá trị cl vào px trước đó. So sánh giá trị chênh lệch tính theo tính toán và giá trị trong các px để tìm ra dòng chi tiết có sự khác biệt.
   • Áp cl vào px cuối: Chương trình tự động áp giá trị tiền chênh lệch vào phiếu xuất cuối cùng trong kỳ tính giá.

Lưu ý: Phải thực hiện xóa (nếu có bản ghi) thì mới cho áp vào phiếu xuất cuối.

   • Xóa cl áp vào px cuối:  Xóa giá trị chênh lệch đã  được áp vào phiếu xuất trước.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận