Xem, in các bút toán tự động

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/01/2023 – Ngày cập nhật: 24/03/2023

1. Chức năng

Các bút toán tự động sau khi tạo sẽ được xem, kiểm tra và in tại màn hình “Xem, in các bút toán tự động”.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Phân hệ Tổng hợp\Phiếu kế toán\Xem, in các bút toán tự động.

 • Màn hình cập nhật các thông tin

Khi vào màn hình “Xem, in các bút toán tự động”, chương trình sẽ lọc các chứng từ là các bút toán tự động đã được tạo, như sau: 

   • Bút toán phân bổ định kỳ
   • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
   • Bút toán phân bổ cuối kỳ
   • Bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ
   • Bút toán phân bổ chi phí CCDC
   • Bút toán kết chuyển giá vốn
   • Bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
   • Bút toán phân bổ chi phí cho các dự án
   • Bút toán phân bổ chi phí sang tk 154

Tại chức năng “Tìm” trên thanh công cụ, chương trình cho phép lọc theo từng mã chứng từ PK2, PK3, PK4, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, CO1, tương ứng với từng loại bút toán.

Tại chức năng “In” trên thanh công dùng để thực hiện in chứng từ.

Trường hợp muốn in theo tên của từng bút toán thì thực hiện sửa tiêu đề in và chọn “Lưu tiêu đề” để in cho các lần tiếp theo.

Màn hình “Xem, in bút toán tự động” dùng để xem, kiểm tra, in bút toán. Vì vậy, tại đây không cho phép thêm mới, copy, xóa bút toán. Khi cần xóa bút toán, phải xóa tại màn hình tạo bút toán đó.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận