Vào số phát sinh lũy kế

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 24/06/2021 – Ngày cập nhật: 24/06/2021

Công việc:

   1. Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án một lần khi bắt đầu sử dụng chương trình
   2. Hàng năm thực hiện kết chuyển số phát sinh của các dự án.

Số lũy kế được vào và kết chuyển cho các cặp tài khoản nợ/có có theo dõi phát sinh lũy kế, khai báo tại Danh mục tk theo dõi ps lũy kế dự án.

 •    Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của dự án

Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Số dư ban đầu\Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án.

Vào cho các cặp tài khoản nợ/có có theo dõi phát sinh lũy kế.

Xem hướng dẫn cụ thể tại “Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án”.

 •    Kết chuyển số lũy kế của các dự án sang năm sau

Đối với số lũy kế của các năm tiếp theo sẽ do chương trình tự động tính toán khi thực hiện kết chuyển số lũy kế của các dự án sang năm sau.

Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Số dư ban đầu\Kết chuyển số lũy kế của các dự án sang năm sau.

Xem hướng dẫn cụ thể tại “Kết chuyển số lũy kế của các dự án sang năm sau.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận