Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Chức năng

Cập nhật số phát sinh lũy kế của các dự án, phục vụ lên một số báo cáo liên quan đến số lũy kế.

Cập nhật số phát sinh từ khi khởi công đến đầu năm và từ đầu năm đến đầu kỳ – thời điểm bắt đầu sử dụng phần mềm.

Cập nhật cho các cặp tài khoản nợ/có có theo dõi phát sinh lũy kế. Xem tại: Danh mục tk theo dõi ps lũy kế dự án.

Khi kết thúc năm, sau khi khóa số liệu thì thực hiện kết chuyển số lũy kế của các dự án sang năm sau.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Số dư ban đầu\Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án.

  • Các bước thực hiện

Khi vào menu hiện màn hình điều kiện lọc.

Ngày: Chương trình đang lấy giá trị ngày mở sổ và không sửa được.

Mã ĐVCS (đơn vị cơ sở): Ngầm định = mã đvcs hiện tại, bắt buộc phải chọn.

Nhấn “Nhận”. Màn hình hiển thị danh sách các số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án.

Nhấn “Mới”, màn hình thông tin nhập số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án.

  • Hướng dẫn chung khi vào số dư ban đầu

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

  • Import số dư ban đầu của các số phát sinh lũy kế ban đầu 

Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Tiện ích\Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận