Vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2021

1. Chức năng

Vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu.

Phụ thuộc vào đối tượng tính giá thành của sản phẩm mà cần nhập chi tiết cho lệnh sản xuất, bộ phận hạch toán…

Số lượng sản phẩm dở dang ban đầu chỉ phải cập nhật 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Đối với sản xuất không có sản phẩm dở dang hoặc khi bắt đầu sử dụng phần mềm mà không có sản phẩm dở dang thì không cần nhập số liệu.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Giá thành sản xuất\Số dư ban đầu\Vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu.

3. Các trường thông tin

Màn hình hiển thị danh sách số lượng sản phẩm dở dang ban đầu.

Màn hình thông tin nhập số lượng sản phẩm dở dang ban đầu.

Các trường thông tin gồm có: Mã sản phẩm, đối tượng tính gt (giá thành), số lsx (lệnh sản xuất), mã bpht (bộ phận hạch toán), mã loại chi phí, sl (số lượng) dở dang, tỷ lệ hoàn thành, sl (số lượng) quy đổi.

4. Các chức năng khi vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu

Khi làm việc với mục vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

5. Import số dư ban đầu của các dự án từ tệp excel

Vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

6. Một số lưu ý khi vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu

+ Mã sản phẩm

Chọn từ danh mục hàng hóa, vật tư khi Loại vật tư là “51 – thành phẩm”.

+ Đối tượng tính gt (giá thành)
Khi chọn mã sản phẩm, chương trình lấy đối tượng tính giá thành theo sản phẩm đó được khai báo tại khai báo đối tượng tính giá thành cho các sản phẩm, không sửa được tại đây.

+ Số lsx (lệnh sản xuất)
Khai báo được khi đối tượng tính giá thành của sản phẩm là “2 – lệnh sản xuất – sản phẩm” hoặc “4 – lệnh sản xuất – bộ phận hạch toán – sản phẩm”.
Được chọn từ lệnh sản xuất.

+ Mã bpht (bộ phận hạch toán)
Khai báo được khi đối tượng tính giá thành của sản phẩm là “3 – bộ phận hạch toán – sản phẩm” hoặc “4 – lệnh sản xuất – bộ phận hạch toán – sản phẩm”.
Được chọn từ bộ phận hạch toán.

+ Mã loại cp (chi phí)
Được chọn từ danh mục loại chi phí.
Xem giải thích trường này tại “Danh mục loại chi phí”.

+ SL (số lượng) dở dang
Nhập số lượng sản phẩm dở dang ban đầu.

+ Tỷ lệ hoàn thành
Nhập tỷ lệ hoàn thành.

+ SL (số lượng) quy đổi
Chương trình tính toán: “số lượng quy đổi = số lượng dở dang x tỷ lệ hoàn thành”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận