Vào số dư, tồn kho ban đầu theo lô

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/04/2021

1. Chức năng

Vào số tồn và số dư ban đầu của các mặt hàng theo từng lô.

Số tồn của mỗi lô nhập thành những dòng riêng.

Người dùng chỉ phải cập nhật số tồn kho ban đầu theo lô đầu kỳ 1 lần cho một lô khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Sau khi nhập tồn đầu theo lô chương trình sẽ tự động cộng dồn và chuyển sang tồn đầu cho các kho và ta không phải nhập tổng số tồn kho (số tổng) tại Vào số tồn kho ban đầu” cho các vật tư theo dõi theo lô nữa.

Đối với số tồn theo lô của các năm tiếp theo sẽ do chương trình tự động tính toán khi thực hiện kết chuyển số tồn sang năm sau.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tồn kho\Tồn kho ban đầu\Vào số dư, tồn kho ban đầu theo lô.

3. Các trường thông tin

Màn hình thông tin nhập số dư, tồn kho ban đầu theo lô của các hàng hóa, vật tư.

Các thông tin gồm có: mã kho, mã vật tư, mã lô, đvt, ngày nhập, ngày sx, hạn sử dụng, sl tồn đầu, tiền tồn đầu và tiền tồn đầu n.tệ.

4. Các chức năng khi vào số dư, tồn kho ban đầu theo lô

Khi chọn menu vào số dư, tồn kho ban đầu theo lô thì chương trình sẽ hiển thị điều kiện lọc:

Trường ngày là ngày đầu của kỳ mở sổ, khai báo tại “Kỳ mở sổ”.

Mã ĐVCS (mã đơn vị cơ sở) là mã của đvcs đang lựa chọn. Tại một thời điểm chỉ được nhập số tồn đầu của một đvcs. Muốn thay đổi đvcs thì ra màn hình menu chính để chọn đvcs khác.

Màn hình hiển thị danh sách các số dư, tồn kho ban đầu theo lô.

Khi làm việc với mục vào số dư, tồn kho ban đầu theo lô thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

5. Import số tồn kho ban đầu theo lô từ tệp excel

Vào số dư, tồn kho ban đầu theo lô có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Tồn kho\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận