Vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 13/07/2021

1. Chức năng

Nhập số tiền (phiếu thu) nhận trước (hoặc chưa phân bổ hết) của khách mua hàng khi chưa xuất hóa đơn (hoặc chưa xuất hết) cho khách hàng. 

Sử dụng trong trường hợp có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.

2. Hướng dẫn thực hiện

Menu thực hiện:

  • Bán hàng\Số dư công nợ\Vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng.

Màn hình hiển thị danh sách các khoản (phiếu thu) số dư ban đầu nhận trước tiền hàng:

Màn hình cập nhật số dư ban đầu nhận trước tiền hàng:

Các trường thông tin gồm có: Mã ĐVCS, ngày c.từ (chứng từ), số c.từ, mã khách, diễn giải, tk c.nợ (tài khoản công nợ), tk đ.ứng (tài khoản đối ứng), tiền VND (số tiền ứng trước hoặc số tiền chưa phân bổ hết).

Khi làm việc với mục vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn sử dụng một số các chức năng chung này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

Import số dư ban đầu các khoản nhận trước tiền hàng

Số dư ban đầu của các khoản nhận trước tiền hàng có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

  • Bán hàng\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận