Vào số dư ban đầu của các khế ước

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Vào số dư ban đầu khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Đối với số dư đầu của các năm tiếp theo sẽ thực hiện kết chuyển tại menu “Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau”.

2. Menu thực hiện

Vào số dư ban đầu của các khế ước thực hiện tại menu:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\.Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu của các khế ước.

3. Các trường thông tin

Màn hình hiển thị danh sách các số dư ban đầu của các khế ước.

Màn hình thông tin nhập số dư ban đầu của các khế ước.

Các trường thông tin gồm có: Mã ĐVCS, mã khế ước, tk tiền vay (tài khoản tiền vay), mã n.tệ (mã ngoại tệ), dư có ban đầu VND, dư có ban đầu n.tệ (ngoại tệ).

4. Các chức năng khi vào số dư ban đầu của các khế ước

Khi làm việc với mục vào số dư ban đầu của các khế ước thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

5. Import số dư ban đầu của các khế ước từ tệp excel

Số dư ban đầu của các khế ước có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận