Vào số dư ban đầu của các hóa đơn phải trả

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 31/05/2021

1. Chức năng

Cập nhật số dư ban đầu của các hóa đơn phải trả chưa thanh toán hết.

Sử dụng trong trường hợp có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.

Chỉ phải nhập một lần khi bắt đầu sử dụng chương trình.

2. Hướng dẫn thực hiện

Menu thực hiện:

  • Mua hàng\Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu của các hóa đơn.

Màn hình hiển thị danh sách số dư ban đầu của các hóa đơn chưa thanh toán hết.

Màn hình cập nhật số dư ban đầu của các hóa đơn:

Lưu ý: phụ thuộc vào tài khoản công nợ theo dõi theo đồng tiền nào để nhập số tiền cần theo dõi theo đồng tiền đó.

Khi làm việc với mục vào số dư ban đầu của các hóa đơn thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

Import số dư ban đầu của các hóa đơn từ tệp excel

Số dư ban đầu của các hóa đơn có thể được nhập/import từ tệp excel

Menu thực hiện:

  • Mua hàng\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận