Vào số dư ban đầu của các hóa đơn phải thu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 13/07/2021

1. Chức năng

Vào số dư ban đầu của các hóa đơn phải thu chưa thanh toán hết. 

Sử dụng trong trường hợp có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.

Lưu ý: 

  • Vào số dư ban đầu của các hóa đơn độc lập với số dư ban đầu của các đối tượng và tài khoản công nợ. Không có kết chuyển số dư công nợ hóa đơn sang công nợ khách hàng hay công nợ tài khoản.

Chỉ phải nhập một lần khi bắt đầu sử dụng chương trình.

2. Hướng dẫn thực hiện

Thực hiện tại menu:

  • Bán hàng\Số dư công nợ\Vào số dư ban đầu của các hóa đơn.

Màn hình hiển thị danh sách số dư ban đầu của các hóa đơn chưa thanh toán hết.

Màn hình cập nhật số dư ban đầu của các hóa đơn:

Các trường thông tin gồm có: Mã ĐVCS, ngày hđ (hóa đơn), số hđ, mã khách, tk c.nợ (tài khoản công nợ), diễn giải, tiền trên hđ VND, tiền đã thu VND, tiền còn lại phải thu VND, mã đ/k tt (thanh toán), hạn tt.

Khi làm việc với mục vào số dư ban đầu của các hóa đơn thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn sử dụng một số các chức năng chung này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

Import số dư ban đầu của các hóa đơn từ tệp excel

Số dư ban đầu của các hóa đơn có thể được nhập/import từ tệp excel

Menu thực hiện:

  • Bán hàng\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận