Vào số dư ban đầu của các dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 23/06/2021

1. Chức năng

Cập nhật số dư ban đầu các dự án khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Cập nhật cho các tài khoản có theo dõi số dư theo dự án. 

Nếu dự án có theo dõi số dư công nợ thì cập nhật chi tiết công nợ của từng đối tượng công nợ.

Người sử dụng chỉ phải cập nhật số dư ban đầu của các dự án một lần khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Đối với số dư đầu của các năm tiếp theo sẽ thực hiện kết chuyển tại menu “Kết chuyển số dư dự án sang năm sau”.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Dự án, công trình\Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu của các dự án.

  • Các bước thực hiện

Khi vào menu hiện màn hình điều kiện lọc.

Tk (tài khoản): Nhập tài khoản theo dõi số dư theo dự án. Có thể để trắng.

Ngày: Chương trình đang lấy giá trị ngày mở sổ và không sửa được.

Mã ĐVCS (đơn vị cơ sở): Ngầm định = mã đvcs hiện tại, bắt buộc phải chọn.

Nhấn “Nhận”, màn hình hiển thị danh sách các số dư ban đầu của các dự án.

Nhấn “Mới”, màn hình thông tin nhập số dư ban đầu của các dự án.

Lưu ý:

  • Hướng dẫn chung khi vào số dư ban đầu của các dự án

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu

  • Import số dư ban đầu của các dự án từ tệp excel

Số dư ban đầu của các dự án có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận