Vào số dư ban đầu của các đối tượng công nợ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Giới thiệu chung

Chức năng: Cập nhật số dư công nợ ban đầu của các đối tượng công nợ – khách hàng, nhà cung cấp… khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Sau khi cập nhật số dư công nợ ban đầu chương trình sẽ chuyển số dư tổng hợp cho cả tài khoản công nợ (cộng số dư của các đối tượng công nợ của một tài khoản) sang phần số dư ban đầu của các tài khoản. Số dư của từng đối tượng thì chỉ có số dư nợ hoặc số dư có, nhưng khi cộng số dư tài khoản công nợ thì phần mềm cộng các số dư nợ riêng và số dư có riêng chứ không thực hiện bù trừ.

Người dùng chỉ phải cập nhật số dư đầu kỳ 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình. Đối với số dư đầu của các năm tiếp theo sẽ do chương trình tự động tính toán khi thực hiện kết chuyển bên phân hệ kế toán tổng hợp.

Menu thực hiện:

  • Bán hàng\Số dư công nợ\Vào số dư ban đầu của các khách hàng.
  • Mua hàng\Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu của các nhà cung cấp.

Màn hình hiển thị danh sách các số dư công nợ

Màn hình thông tin nhập số dư ban đầu của các khách hàng:

Các trường thông tin gồm có: Mã ĐVCS, tk (tài khoản), mã n.tệ (mã ngoại tệ), mã khách, dư nợ ban đầu VND, dư nợ đầu năm tài chính VND, dư có ban đầu VND, dư có đầu năm tài chính VND, dư nợ ban đầu n.tệ, dư nợ đầu năm tài chính n. tệ, dư có ban đầu n.tệ, dư có đầu năm tài chính n.tệ.

Số dư đầu năm tài chính dùng để lên bảng cân đối kế toán, ứng với cột số đầu năm trên bảng cân đối kế toán.

Trường hợp ngày bắt đầu nhập liệu trùng với ngày đầu năm tài chính thì số dư công nợ đầu kỳ cũng là số dư công nợ đầu năm.

2. Các chức năng khi vào số dư ban đầu của các đối tượng công nợ

Khi làm việc với mục vào số dư ban đầu của các đối tượng công nợ thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn sử dụng một số các chức năng chung này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

3. Import số dư ban đầu của các đối tượng công nợ từ tệp excel

Số dư công nợ ban đầu có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

  • Bán hàng\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.
  • Mua hàng\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận