Vào số dư ban đầu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/07/2021 – Ngày cập nhật: 15/07/2021

1. Chức năng

Cập nhật số dư ban đầu các trường mã tự do khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Cập nhật cho các tài khoản có theo dõi số dư theo trường mã tự do. 

Người sử dụng chỉ phải cập nhật số dư ban đầu của các trường mã tự do một lần khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Đối với số dư đầu của các năm tiếp theo sẽ thực hiện kết chuyển tại menu “Kết chuyển số dư sang năm sau.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Báo cáo cho các trường tự do\Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu.

  • Các bước thực hiện

Khi vào menu hiện màn hình điều kiện lọc.

Chọn trường: Chọn trường để vào số dư ban đầu.

Tk (tài khoản): Nhập tài khoản theo dõi số dư. Có thể để trắng.

Mã ĐVCS (đơn vị cơ sở): Ngầm định = mã đvcs hiện tại, bắt buộc phải chọn.

Ngày: Chương trình đang lấy giá trị ngày mở sổ và không sửa được.

Nhấn “Nhận”, màn hình hiển thị danh sách các số dư ban đầu.

Nhấn “Mới”, màn hình thông tin nhập số dư ban đầu.

Lưu ý:

Chỉ được chọn các tài khoản theo dõi số dư để nhập.

  • Hướng dẫn chung khi vào số dư ban đầu

Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận