Vào số dở dang ban đầu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/06/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

1. Chức năng

Đối với trường hợp có sản phẩm dở dang thì cần vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu vào kỳ tính toán đầu tiên.

  • Vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu
  • Vào NVL dở dang ban đầu cho sản phẩm
  • Vào giá trị dở dang ban đầu cho sản phẩm theo mã thpbcp.

2. Vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu

Phụ thuộc vào đối tượng tính giá thành của sản phẩm mà cần nhập chi tiết cho lệnh sản xuất, bộ phận hạch toán…

Số lượng sản phẩm dở dang ban đầu chỉ phải cập nhật 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Đối với sản xuất không có sản phẩm dở dang hoặc khi bắt đầu sử dụng phần mềm mà không có sản phẩm dở dang thì không cần nhập số liệu.

Màn hình thông tin nhập số lượng dở dang ban đầu:

Xem hướng dẫn chi tiết tại Vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu.

3. Vào NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm

Vào nguyên vật liệu dở dang ban đầu của từng sản phẩm có dở dang trong trường hợp giá thành sản phẩm phải phân tích chi tiết theo từng nguyên vật liệu cấu thành.

Trong trường hợp chưa có số liệu dở dang nvl về số lượng thì có thể lấy nvl dở dang về giá trị chia cho định mức NVL của sản phẩm.

Màn hình thông tin nhập số NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm (đối tượng tính giá thành).

Xem hướng dẫn chi tiết tại Vào NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm.

4. Vào giá trị dở dang ban đầu của sp theo mã thpbcp

Vào giá trị dở dang ban đầu của từng sản phẩm (đối tượng tính giá thành) chi tiết theo từng mã tập hợp và phân bổ chi phí (thpbcp).

Nếu sản xuất không có dở dang thì không cần cập nhật phần này.

Màn hình thông tin nhập giá trị dở dang ban đầu của sp theo mã thpbcp:

Xem hướng dẫn chi tiết về Vào giá trị dở dang ban đầu của sp theo mã thpbcp.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận