Vào NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 22/04/2021

1. Chức năng

Vào nguyên vật liệu dở dang ban đầu của từng sản phẩm có dở dang trong trường hợp giá thành sản phẩm phải phân tích chi tiết theo từng nguyên vật liệu cấu thành.

Trong trường hợp chưa có số liệu dở dang nvl về số lượng thì có thể lấy nvl dở dang về giá trị chia cho định mức NVL của sản phẩm.

Nếu không phân tích giá thành theo NVL cấu thành thì không cần nhập phần này.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Giá thành sản xuất\Số dư ban đầu\Vào NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm.

3. Các trường thông tin

Màn hình hiển thị danh sách số NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm.

Màn hình thông tin nhập số NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm (đối tượng tính giá thành).

Khung phía trên bao gồm các thông tin: mã sản phẩm, đối tượng tính giá thành, số lsx (lệnh sản xuất), mã bpht (bộ phận hạch toán), tk thpbcp (tập hợp phân bổ chi phí).

Khung phía dưới gồm các thông tin: mã vật tư, tên vật tư, đvt (đơn vị tính), sl dở dang (số lượng dở dang), tiền dở dang.

4. Các chức năng khi vào NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm

Khi làm việc với mục vào NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm thì có các chức năng sau: mới, sửa, copy, xem, xóa và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

5. Import NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm từ tệp excel

Vào NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

6. Một số lưu ý khi vào số lượng NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm

 • Mã sản phẩm
  Chọn từ danh mục hàng hóa, vật tư khi Loại vật tư là “51 – thành phẩm”.
 • Đối tượng tính gt (giá thành)
  Khi chọn mã sản phẩm, chương trình lấy đối tượng tính giá thành theo sản phẩm đó được khai báo tại khai báo đối tượng tính giá thành cho các sản phẩm, không sửa được tại đây.
 • Số lsx (lệnh sản xuất)
  Khai báo được khi đối tượng tính giá thành của sản phẩm là “2 – lệnh sản xuất – sản phẩm” hoặc “4 – lệnh sản xuất – bộ phận hạch toán – sản phẩm”.
  Được chọn từ lệnh sản xuất.
 • Mã bpht (bộ phận hạch toán)
  Khai báo được khi đối tượng tính giá thành của sản phẩm là “3 – bộ phận hạch toán – sản phẩm” hoặc “4 – lệnh sản xuất – bộ phận hạch toán – sản phẩm”.
  Được chọn từ bộ phận hạch toán.
 • Mã thpbcp (tập hợp phân bổ chi phí)
  Chọn từ danh sách các tài khoản chi phí ở mục Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí.
 • Mã vật tư
  Chọn từ danh mục hàng hóa, vật tư.
 • SL (số lượng) dở dang
  Nhập số lượng vật tư dở dang.
 • Tiền dở dang
  Nhập số tiền vật tư dở dang.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận