1. Trang chủ
 2. Danh mục và số dư
 3. Vào số dư ban đầu
 4. Phân hệ giá thành sản xuất
 5. Vào giá trị dở dang ban đầu của sản phẩm theo mã thpbcp

Vào giá trị dở dang ban đầu của sản phẩm theo mã thpbcp

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 23/04/2021

1. Chức năng

Vào giá trị dở dang ban đầu của từng sản phẩm (đối tượng tính giá thành) chi tiết theo từng mã thpbcp (mã tập hợp phân bổ chi phí).

Nếu sản xuất không có dở dang thì không cần cập nhật phần này.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

 • Giá thành sản xuất\Số dư ban đầu\Vào giá trị dở dang ban đầu của sp theo mã thpbcp.

3. Các trường thông tin

Màn hình hiển thị danh sách giá trị dở dang ban đầu của sp theo mã thpbcp (đã nhập trước đó):

Màn hình thông tin nhập giá trị dở dang ban đầu của sp theo mã thpbcp:

Các thông tin gồm có: mã sản phẩm, đối tượng tính giá thành, số lsx (lệnh sản xuất), mã bpht (bộ phận hạch toán), mã thpbcp (tập hợp phân bổ chi phí) và tiền dở dang VND.

4. Các chức năng khi vào giá trị dở dang ban đầu của sp theo mã thpbcp

Khi làm việc với mục vào giá trị dở dang ban đầu của sp theo mã thpbcp thì có các chức năng sau: mới, sửa, copy, xem, kết xuất, xóa và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

5. Import giá trị dở dang ban đầu của sp theo mã thpbcp

Các giá trị dở dang ban đầu của sp theo mã thpbcp có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

6. Một số lưu ý khi vào giá trị dở dang ban đầu của sản phẩm theo mã thpbcp

 • Mã sản phẩm
  Chọn từ danh mục hàng hóa, vật tư với Loại vật tư là “51 – thành phẩm”.
 • Đối tượng tính gt (giá thành)
  Khi chọn mã sản phẩm, chương trình lấy đối tượng tính giá thành theo sản phẩm đó được khai báo tại khai báo đối tượng tính giá thành cho các sản phẩm, không sửa được tại đây.
 • Số lsx (lệnh sản xuất)
  Khai báo được khi đối tượng tính giá thành của sản phẩm là “2 – lệnh sản xuất – sản phẩm” hoặc “4 – lệnh sản xuất – bộ phận hạch toán – sản phẩm”.
  Được chọn từ lệnh sản xuất.
 • Mã bpht (bộ phận hạch toán)
  Khai báo được khi đối tượng tính giá thành của sản phẩm là “3 – bộ phận hạch toán – sản phẩm” hoặc “4 – lệnh sản xuất – bộ phận hạch toán – sản phẩm”.
  Được chọn từ bộ phận hạch toán.
 • Mã thpbcp
  Chọn từ danh sách các tài khoản thpbcp ở mục Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí.
 • Tiền dở dang
  Nhập số tiền dở dang của sản phẩm (đối tượng tính giá thành) ứng với mã thpbcp chọn ở trên.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận