1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Nghiệp vụ khác
 4. Thuế GTGT
 5. Quản lý hóa đơn đầu vào
 6. Tự động nhận biết mã vật tư, hàng hóa khi import hóa đơn điện tử đầu vào

Tự động nhận biết mã vật tư, hàng hóa khi import hóa đơn điện tử đầu vào

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/10/2023 – Ngày cập nhật: 16/10/2023

1. Chức năng

Khi lập chứng từ từ danh sách hóa đơn đầu vào hoặc từ XML, với lần lấy dữ liệu đầu tiên, người dùng tự chọn mã vật tư có sẵn trong danh mục hàng hóa vật tư. Từ đó, chương trình sẽ lưu thông tin tên vật tư của nhà cung cấp tương ứng với mã vật tư trong danh mục vật tư của chương trình FAST.

Các lần lấy dữ liệu từ danh sách hóa đơn đầu vào hoặc từ XML tiếp theo, chương trình sẽ tự động lấy mã vật tư dựa vào thông tin đã lưu ở lần lấy dữ liệu trước đó.

2. Hướng dẫn thực hiện

Lần đầu lấy dữ liệu từ “Danh sách hóa đơn đầu vào”, cột “Mã vật tư” và “Tên vật tư” chương trình sẽ để trống và người dùng tự chọn:

 Nhấp chuột vào cột “Mã vật tư”, chương trình sẽ hiển thị lưới danh sách vật tư trong “Danh mục vật tư”. Người dùng chọn mã vật tư tương ứng với vật tư trên hóa đơn.

 • Tìm vật tư có trong danh mục vật tư cùng tên với vật tư trên hóa đơn:

 • Hoặc tìm tên tương đồng có trong danh mục vật tư, hàng hóa với tên vật tư trên hóa đơn:

 • Trường hợp trong danh mục vật tư không có mã giống hoặc tương đồng với vật tư trên hóa đơn thì người dùng khai báo thêm mới mã vật tư.

Có thể thêm mới ngay tại lưới danh sách danh mục vật tư hoặc vào menu “Danh mục hàng hóa, vật tư” để khai báo.

Sau khi chọn vật tư, nhấn “Nhận” và thực hiện lưu chứng từ, chương trình sẽ lưu các thông tin: mã số thuế và tên vật tư của nhà cung cấp này cùng với mã vật tư trong danh mục vật tư.

Các lần tiếp theo khi lấy dữ liệu từ hóa đơn khác, cùng nhà cung cấp và cùng tên vật tư thì chương trình sẽ tự động lấy ra thông tin “Mã vật tư” tương ứng từ thông tin đã lưu trước đó.

Đối với trường hợp lấy dữ liệu từ XML, chương trình cũng thực hiện lưu các thông tin giống trường hợp lấy từ “Danh sách hóa đơn đầu vào”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận