Trình tự các bước thực hiện

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 19/06/2021 – Ngày cập nhật: 22/06/2021

Sau khi đã nhập các phát sinh trong kỳ, nhập sản phẩm dở dang cuối kỳ (nếu có) thì việc còn lại là thực hiện tính giá thành sản phẩm. 

Việc tính toán này khá đơn giản, chỉ là cho chạy lần lượt các menu chức năng sau (xem link đến các tài liệu hướng dẫn chi tiết):

 1. Tính số lượng sản xuất và nhập kho trong kỳ
 2. Tính và áp giá tồn kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm
 3. Tập hợp và phân bổ chi phí NVL (chi tiết theo mã vật tư)
 4. Tập hợp và phân bổ chi phí NVL (không chi tiết theo mã vật tư), chi phí nhân công và chi phí chung
 5. Tổng hợp chi phí và tính giá thành đơn vị sản phẩm
 6. Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm, bán thành phẩm
 7. Tạo bút toán phân bổ chi phí sang tài khoản 154 (Nợ 154x/Có 6xx, 154y)
 8. Tính giá xuất kho thành phẩm.

Trong trường hợp có nhiều công đoạn thì phải tính lặp lại nhiều lần cho các bước 2-6. 

Nếu có N cđsx (công đoạn sản xuất) thì phải tính lặp lại N lần các bước 2-6.

Nếu số liệu phát sinh ban đầu bị sửa lại thì lại phải tính lại. Có thể chỉ tính lại một phần hoặc tính lại toàn bộ – phụ thuộc vào ảnh hưởng của số liệu bị sửa lại.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận