Trả tiền chỉ rõ luôn hóa đơn

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 31/05/2021

1. Chức năng

Chỉ rõ luôn trả tiền cho hóa đơn nào ngay khi lập phiếu chi.

Nếu trả tiền mà chưa chỉ rõ luôn cho hóa đơn nào thì sau đó dùng chức năng phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay ngân hàng.

Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền mặt.

  • Màn hình cập nhật

Mã giao dịch: chọn “1 – Chi trả chi tiết theo hóa đơn”

Số hđ: Tại tab “1. Chi tiết” ở cột “Số hđ” (Số hóa đơn) nhập số hóa đơn nhập hàng của ncc.

Nếu không nhớ số hóa đơn thì nhất nút enter và chương trình hiện lên danh sách các hóa đơn còn chưa tất toán cho nhà cung cấp hiện thời. Chọn hóa đơn theo yêu cầu.

Nhập số tiền thanh toán cho ncc vào ô “Tiền tt”. Khi đó, chương trình sẽ tính ra số tiền còn phải chi ở hóa đơn này là bao nhiêu, hiển thị ở ô “Tiền còn phải trả 2”.

Nhập tiếp các hóa đơn khác nếu khoản tiền trả là của nhiều hóa đơn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận