Tra số tồn kho của một vật tư

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 02/08/2021 – Ngày cập nhật: 10/08/2021

1. Chức năng

Tra cứu số tồn kho của một vật tư theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tồn kho \ Báo cáo tồn kho \ Tra số tồn kho của một vật tư.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các kho.

+ Đến ngày: Ngày tra số tồn kho vào cuối ngày.

+ Mã ĐVCS: Ngầm định là mã đơn vị cơ sở hiện thời, có thể chọn hoặc nhập trực tiếp mã đơn vị cơ sở khác cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các đơn vị.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận