Tra số dư của một tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 12/05/2021

1. Chức năng

Liệt kê số dư của một tài khoản theo mẫu sau (ví dụ tra số dư của tài khoản 112):

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Tra cứu số liệu/Tra số dư của một tài khoản.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết).
  • Kiểu số dư: Chọn “1 – Số dư nợ, 2 – Số dư có” để chương trình lên số dư bên nợ hoặc bên có cho tài khoản.
  • Ngày: Nhập ngày xem số dư (vào cuối ngày).

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận