Tra số dư công nợ của một nhà cung cấp

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 03/08/2021 – Ngày cập nhật: 03/08/2021

1. Chức năng

Liệt kê số dư công nợ của một nhà cung cấp theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Tra số dư công nợ của một nhà cung cấp.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả tài khoản.

+ Ngày: Nhập thời gian kết thúc lấy số liệu báo cáo.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận