Trả lại dịch vụ cho nhà cung cấp

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 01/06/2021 – Ngày cập nhật: 02/06/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 112, 331                

Có TK 242, 627, 641, 642,…       Giá trị trả lại

Có TK 1331                                  Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

2. Hướng dẫn thực hiện

Nếu chỉ mới chuyển tiền mà người bán chưa xuất hóa đơn thì chỉ việc lập phiếu thu nhận số tiền được hoàn lại.

Nếu đã nhận hóa đơn thì người bán sẽ làm hóa đơn điều chỉnh giảm và nhập hóa đơn này theo hướng dẫn tại “Điều chỉnh giảm giá và thuế mua dịch vụ”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận