1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân

Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Chức năng

Phân hệ quản lý thuế TNCN cho phép khai báo, cập nhật các số liệu hàng tháng, tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty và lên các báo cáo theo luật định.

Các chức năng chính:

1. Khai báo các tham số hệ thống

2. Khai báo các danh mục

3. Khai báo thông tin nhân viên.

4. Cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến.

5. Cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần.

6. Cập nhật điều chỉnh thuế khấu trừ.

7. Tính thuế TNCN.

8. Tra cứu số liệu.

9. Một số báo cáo về thuế thu nhập cá nhân.

2. Menu thực hiện

Khai báo danh mục, lên các báo cáo – thực hiện tại các menu thuộc phân hệ thuế thu nhập cá nhân.

3. Khai báo các tham số hệ thống

Tham số hệ thống được khai báo bên phân hệ “Hệ thống” tại chức năng:

Tham số hệ thống, tab “Thuế TNCN”.

4. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Thuế thu nhập cá nhân” cần khai báo gồm có:

 1. Danh mục thu nhập
 2. Danh mục giảm trừ
 3. Danh mục thuế toàn phần
 4. Danh mục thuế lũy tiến
 5. Danh mục bộ phận

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

5. Khai báo thông tin nhân viên và các phát sinh

Cập nhật thông tin nhân viên và cập nhật các phát sinh thì thực hiện các khai báo tại các chức năng sau:

 1. Cập nhật thông tin nhân viên
 2. Cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến
 3. Cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu:

Nhập chứng từ từ Excel.

6. Tính thuế thu nhập cá nhân

Chương trình cho phép tính thuế thu nhập cá nhân tại chức năng:

 1. Tính thuế thu nhập cá nhân.

7. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu

Báo cáo trong phần mềm rất đa dạng và được phân thành các nhóm báo cáo sau:

 1. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
 2. Tra cứu số liệu

Mỗi nhóm báo cáo gồm các báo cáo bảng kê, tờ khai theo thông tư được chọn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận