1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về phân hệ tổng hợp

Giới thiệu chung về phân hệ tổng hợp

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 17/06/2021

1. Chức năng

Phân hệ tổng hợp có các chức năng sau:

 1. Khai báo các tham số hệ thống thuộc phân hệ tổng hợp
 2. Khai báo các danh mục: danh mục tài khoản, danh mục bộ phân hạch toán, khai báo tỷ giá cuối kỳ
 3. Vào số dư ban đầu của các tài khoản
 4. Lập các phiếu hạch toán kế toán tổng hợp
 5. Thực hiện các bút toán phân bổ định kỳ, phân bổ cuối kỳ, kết chuyển cuối kỳ, đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
 6. Lên sổ sách kế toán
 7. Lập các báo cáo tài chính
 8. Kết chuyển số dư sang năm sau.

Phân hệ có các tiện ích như:

 1. Kiểm tra số liệu gây ra các sai lệch trên các báo cáo
 2. Đánh lại số chứng từ

Phân hệ kế toán tổng hợp nhận số liệu từ tất cả các phân hệ khác chuyển sang để lên các sổ sách, báo cáo tài chính và tra cứu số liệu.

Các chức năng được thực hiện tại phân hệ “Tổng hợp”.

2. Khai báo các tham số hệ thống

Tham số hệ thống được khai báo bên phân hệ “Hệ thống” tại chức năng:

Tham số hệ thống, tab “Tổng hợp”

3. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Tổng hợp” cần khai báo gồm có:

 1. Danh mục tài khoản
 2. Danh mục các loại tài khoản
 3. Danh mục bộ phận hạch toán
 4. Khai báo tỷ giá cuối kỳ

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu biểu tượng “Tiện ích”:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

4. Vào số dư ban đầu của các tài khoản

Khi bắt đầu sử dụng chương trình thì cần vào các số dư ban đầu sau:

Vào số dư ban đầu của các tài khoản.

Số dư ban đầu có thể nhập/import từ excel tại menu biểu tượng “Tiện ích”:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Các số dư ban đầu chỉ phải nhập 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình. Hàng tháng không phải thực hiện thao tác kết chuyển số dư cuối tháng.

5. Lập các phiếu hạch toán kế toán tổng hợp

Các phiếu kế toán tổng hợp, không lập tại các phân hệ nghiệp vụ chuyên biệt thì lập tại menu: 

Phiếu kế toán

Chương trình cho phép nhập/import chứng từ từ excel tại menu ở phần “Tiện ích”:

Nhập chứng từ từ Excel.

6. Thực hiện các bút toán định kỳ và cuối kỳ

Các bút toán định kỳ, cuối kỳ thực hiện tại các menu:

 1. Bút toán phân bổ định kỳ
 2. Bút toán phân bổ cuối kỳ
 3. Bút toán kết chuyển cuối kỳ
 4. Bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

7. Các tiện ích

Chương trình hỗ trợ tiện ích sau tại các menu sau:

 1. Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.
 2. Nhập chứng từ từ Excel.
 3. Đánh lại số chứng từ.

8. Sổ sách kế toán

Chương trình cung cấp 2 loại hình thức sổ sách theo quy định của Bộ tài chính:

 1. Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung
 2. Sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ.
 3. Các sổ sách chi tiết.

Các sổ sách theo hình thức nhật ký chung:

Các sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ:

Các sổ sách chi tiết

9. Báo cáo tài chính

Chương trình cung cấp các báo cáo tài chính theo quy định của Bộ tài chính:

  1. Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản
  2. Bảng cân đối kế toán
  3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
  4. Báo cáo dòng tiền – theo phương pháp trực tiếp
  5. Báo cáo dòng tiền – theo phương pháp gián tiếp
  6. Thuyết minh báo cáo tài chính
  7. Chuyển báo cáo tài chính sang phần mềm báo cáo cho cơ quan thuế

10. Tra cứu số liệu

Ngoài các sổ sách và báo cáo tài chính thì phần mềm còn cấp nhiều báo cáo tra cứu, lọc tìm số liệu:

11. Kiểm tra số liệu

Chương trình hỗ trợ chức năng ích kiểm tra số liệu khi có báo cáo bị sai lệch tại menu:

Kiểm tra khi báo cáo sai lệch

12. Kết chuyển số dư sang năm sau

Sau khi chốt số liệu năm sẽ thực hiện kết chuyển số dư sang năm sau ở menu: 

Kết chuyển số dư sang năm sau.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận