1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về phân hệ hệ thống

Giới thiệu chung về phân hệ hệ thống

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/05/2021 – Ngày cập nhật: 12/07/2021

1. Chức năng

Phân hệ hệ thống quản lý chức năng theo các nhóm sau:

 1. Tham số hệ thống
 2. Khai báo các danh mục
 3. Tham số tùy chọn
 4. Quản lý người sử dụng
 5. Quản lý số liệu
 6. Tiện ích.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại các menu thuộc phân hệ “Hệ thống”.

3. Tham số hệ thống

Nhóm tham số hệ thống gồm các menu sau:

 1. Ngày bắt đầu năm tài chính
 2. Kỳ mở sổ
 3. Khai báo các tham số theo phân hệ.

4. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Hệ thống” cần khai báo gồm có:

 1. Danh mục các đồng tiền giao dịch
 2. Danh mục tỷ giá
 3. Danh mục quyển chứng từ
 4. Danh mục đơn vị cơ sở.

5. Tham số tùy chọn

Nhóm tham số tùy chọn gồm các menu sau:

 1. Khai báo ngầm định các màn hình giao dịch
 2. Khai báo các mã giao dịch
 3. Khai báo hiện/ẩn các trường của các màn hình giao dịch
 4. Khai báo phương pháp tính giá tồn kho
 5. Khai báo phương pháp tính tỷ giá ghi sổ
 6. Khai báo tùy chọn cho các danh mục.

6. Quản lý người sử dụng

Quản lý người sử dụng gồm các chức năng sau: 

 1. Khai báo quy định về mật khẩu của người sử dụng
 2. Khai báo người sử dụng và phân quyền
 3. Phân quyền sử dụng quyển chứng từ
 4. Xem các máy đang chạy chương trình
 5. Thống kê truy cập của người sử dụng.

7. Quản lý số liệu

Quản lý số liệu gồm các chức năng sau:

 1. Khóa nhập liệu và đóng kỳ kế toán
 2. Sao lưu (backup) dữ liệu
 3. Bảo trì số liệu
 4. Kiểm tra đồng bộ giữa các tệp số liệu.

8. Tiện ích

Chương trình bổ sổ các tiện ích sau:

 1. Sao chép số liệu ra (export)
 2. Sao chép số liệu vào (import)
 3. Đánh dấu chứng từ để sao chép ra.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận