1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về phân hệ giá thành sản xuất

Giới thiệu chung về phân hệ giá thành sản xuất

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1.  Chức năng

Phân hệ “Giá thành Sản xuất” thực hiện tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất.

Chương trình có thể tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng (lệnh sản xuất) (make-to-order) hoặc được sản xuất để nhập kho (make-to-stock). Có thể áp dụng cho bài toán giá thành đơn giản hoặc phức tạp với nhiều công đoạn (giá thành phân đoạn), chi phí có thể tập hợp trực tiếp hoặc phân bổ, hoặc kết hợp cả hai, tiêu chí phân bổ đa dạng – theo NVL, theo tiền lương, theo sản lượng…

Phân hệ giá thành sản xuất có các chức năng sau:

 1. Khai báo các danh mục
 2. Nhập số tồn, dư ban đầu
 3. Khai báo định mức, hệ số phân bổ
 4. Nhập số lượng dở dang cuối kỳ
 5. Tính giá thành sản xuất
 6. Kiểm tra số liệu tính giá thành
 7. Tạo bút toán phân bổ chi phí
 8. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại các menu thuộc phân hệ “Giá thành sản xuất”.

3. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Giá thành sản xuất” cần khai báo gồm có:

  1. Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí
  2. Danh mục yếu tố chi phí
  3. Danh mục loại chi phí
  4. Khai báo đối tượng tính giá thành cho các sản phẩm
  5. Danh mục bộ phận hạch toán.

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu:

Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

4. Nhập số tồn, dư ban đầu

Nhập số tồn, dư ban đầu gồm có:

  1. Vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu
  2. Vào NVL dở dang ban đầu cho các sản phẩm
  3. Vào giá trị dở dang ban đầu của sp theo ytcp

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các số tồn, dư ban đầu từ excel tại menu:

Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

5. Cập nhật số liệu phát sinh trong kỳ

Các số liệu phát sinh trong kỳ gồm có:

 • Khai báo định mức nguyên vật liệu
 • Lệnh sản xuất
 • Phiếu xuất nguyên vật liệu cho sản xuất
 • Các chi phí lương, bảo hiểm, dịch vụ mua ngoài…
 • Chi phí CCDC, TSCĐ
 • Chi phí phân bổ định kỳ
 • Nhập xuất kho bán thành phẩm
 • Thành phẩm nhập kho.

Hướng dẫn tổng quan phần này xem tại Các khai báo, nhập liệu và các bước thực hiện khi tính giá thành.

6. Nhập số lượng dở dang cuối kỳ

Nhập số lượng dở dang cuối kỳ tại menu:

  1. Vào số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ

7. Khai báo định mức, hệ số phân bổ

Trường hợp chi phí phải phân bổ thì cần khai báo định mức, hệ số phân bổ cho các sản phẩm.

Tùy từng doanh nghiệp cụ thể, có thể có các khai báo sau:

  1. Khai báo định mức nguyên vật liệu cho trường hợp chi phí nvl phân bổ theo định mức.
  2. Khai báo định mức/hệ số phân bổ chi phí đối với các yếu tố lương và chi phí chung có cách phân bổ theo định mức.
  3. Khai báo phân bổ bộ phận gián tiếp cho các bộ phận đối với trường hợp tập hợp chi phí theo bộ phận hạch toán gián tiếp.

Có thể thực hiện nhập/import định mức nguyên vật liệu từ excel tại menu:

Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

8. Tính và cập nhật giá thành sản xuất

Tính và cập nhật giá thành sản phẩm gồm có các bước sau:

  1. Tính số lượng sản phẩm sx và nhập kho trong kỳ
  2. Tập hợp và phân bổ chi phí chi tiết theo NVL
  3. Tập hợp và phân bổ cp lương và chi phí chung
  4. Tính giá thành sản phẩm
  5. Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm
  6. Tạo bút toán phân bổ chi phí.

9. Đối chiếu và kiểm tra số liệu

Chương trình cung cấp một loạt các báo cáo hỗ trợ nhằm kiểm tra số liệu tính giá thành thông qua kiểm tra số liệu phát sinh và quả kết quả tính toán.

Xem hướng dẫn về cách kiểm tra số liệu tại Đối chiếu và kiểm tra số liệu.

Có các báo cáo giúp người sử dụng kiểm tra số liệu:

   1. Tổng hợp phát sinh theo đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành
   2. Tổng hợp phát sinh nguyên vật liệu, sản phẩm theo đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành.
   3. Sổ tài khoản chữ T của tài khoản.

  Các menu kiểm tra số liệu:

  1. Kiểm tra các chứng từ phát sinh chưa nhập đủ các đối tượng tập hợp chi phí theo yếu tố chi phí.
  2. Kiểm tra định mức và phát sinh
   • Vật tư có xuất cho sx nhưng không có khai báo trong định mức
   • Vật tư có xuất cho sx nhưng không có sp tương ứng nào sx trong kỳ
   • Vật tư có xuất trực tiếp cho sp nhưng không có sp tương ứng sx trong kỳ.
  3. Kiểm tra có chi phí phát sinh nhưng không phân bổ được.
  4. Kiểm tra có sl dở dang đầu kỳ nhưng không có sl dở dang cuối kỳ hoặc nhập kho.
  5. Kiểm tra nhập xuất sản phẩm chưa nhập đủ các trường thông tin (đối tượng tính giá thành).
  6. Kiểm tra sp có sản xuất nhưng không được phân bổ chi phí.

10. Bút toán phân bổ chi phí

Bút toán phân bổ chi phí thực hiện tại:

  1. Tạo bút toán phân bổ chi phí

Chương trình thực hiện tạo bút toán phân bổ dựa vào số liệu tập hợp và phân bổ chi phí được tính toán trước đó.

11. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu

Báo cáo trong phần mềm rất đa dạng và được phân thành các nhóm báo cáo sau:

 1. Báo cáo tập hợp và phân bổ chi phí
 2. Báo cáo giá thành sản phẩm

Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích theo nhiều chiều.

Xem Một số báo cáo giá thành sản phẩm.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận