Tổng hợp xuất vật tư theo dự án

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp xuất vật tư theo dự án theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC chi phí NVL \Tổng hợp xuất vật tư theo dự án.

 • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc :

 • Giải thích một số trường

+ C.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Nhóm theo: 

Cho phép chọn tiêu chí để nhóm báo cáo theo tiêu chí đó. Các tiêu chí nhóm gồm có: dự án, vật tư, nhà cung cấp, mã nv (tk có), kho, đvcs và lên tất cả các tiêu chí.

Ví dụ nhóm theo dự án: 

Ví dụ nhóm theo dự án và vật tư:

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự án.

+ Ps có nhập mã dự án:

   • 0 – Không: Chương trình chỉ hiển thị các phát sinh không nhập dự án
   • 1 – Có: Chương trình sẽ hiển thị các phát sinh có nhập mã dự án
   • 2 – Cả hai: Lên tất cả các phát sinh theo điều kiện lọc.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả khách hàng.

+ D.s mã nx (tk nợ): 

Chương trình hiển thị ngầm định các tài khoản: 621, 623 và 627. Có thể chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản khác có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy).

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả vật tư.

+ Tk có: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả tài khoản.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận