1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ dự án, công trình
 4. BC chi phí NVL
 5. Tổng hợp xuất vật tư theo dự án – lũy kế

Tổng hợp xuất vật tư theo dự án – lũy kế

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp xuất vật tư theo dự án – lũy kế theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC chi phí NVL \ Tổng hợp xuất vật tư theo dự án – lũy kế.

 • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc :

 • Giải thích một số trường

+ C.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Ngày bắt đầu kỳ trước: là ngày bắt đầu lũy kế.

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự án.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả khách hàng.

+ D.s mã nx (tk nợ): 

Chương trình hiển thị ngầm định các tài khoản: 621, 623 và 627. Có thể chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản khác có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy).

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả vật tư.

+ Tk có: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả tài khoản.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận