Tổng hợp thực hiện đơn hàng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 19/08/2021

1. Chức năng

Tổng hợp thực hiện đơn hàng.

Có thể kê chi tiết hoặc nhóm theo các đối tượng:

 • (nhóm theo tất cả các đối tượng)
 • Đơn hàng
 • Vật tư
 • Mã khách 
 • Kho
 • Dự án

Mẫu nhóm theo tất cả các đối tượng (chi tiết theo đơn hàng):

Mẫu nhóm theo khách hàng – vật tư:

Mẫu nhóm theo vật tư:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Bán hàng/BC đơn hàng/Tổng hợp thực hiện đơn hàng.

 • Điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Đh từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo các đơn hàng.

+ Đh từ số … Đến số … : Nhập khoảng số đơn hàng để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số đơn hàng này.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo các chứng từ.

+ Nhóm theo: Chọn tiêu chí nhóm số liệu.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả khách hàng.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Loại đh: 

   • 1 – Đang thực hiện: Chương trình hiện lên các báo cáo của đơn hàng có trạng thái đang thực hiện.
   • 2- Đã hoàn thành: Chương trình hiện lên các báo cáo của đơn hàng có trạng thái đã hoàn thành.
   • * – Cả hai: Chương trình hiện lên các báo cáo của tất cả đơn hàng.
 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận