1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Báo cáo cho các trường tự do
 4. Báo cáo phát sinh theo tài khoản
 5. Tổng hợp số ps theo mã tự do, nv, bpht và tk, đvcs – so sánh giữa 2 kỳ

Tổng hợp số ps theo mã tự do, nv, bpht và tk, đvcs – so sánh giữa 2 kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp số phát sinh – so sánh giữa 2 kỳ – theo trường mã tự do, mã nv, mã bpht và mã tk, mã đvcs.

Ví dụ mẫu 1 – chỉ nhóm theo 1 trường mã:

Ví dụ mẫu 2 – nhóm theo tài khoản và 1 trường mã:

Ví dụ mẫu 3 – nhóm theo đơn vị cơ sở và 1 trường mã:

Ví dụ mẫu 4 – nhóm theo tài khoản, đơn vị cơ sở và 1 trường mã:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Báo cáo cho các trường tự do/Báo cáo phát sinh theo tài khoản/Tổng hợp số ps theo mã tự do, nv, bpht và tk, đvcs – so sánh giữa 2 kỳ.

 • Điều kiện lọc

 • Giải thích một số trường:

+ Trường báo cáo: Chọn báo cáo theo một trong các trường sau:

    • Mã bpht
    • Mã tự do 1
    • Mã tự do 2
    • Mã tự do 3
    • Mã nhân viên.

Hiện thông tin tại cột “Mã”.

+ Kỳ 1 từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo của kỳ 1.

+ Kỳ 2 từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo của kỳ 2.

+ Ds tk: Chọn hoặc nhập danh sách tài khoản để lên báo cáo, không cần nhập đúng tài khoản chi tiết, chỉ cần nhập đầu tài khoản. Bắt buộc nhập.

+ Ghi nợ/có: 

1 – Ghi nợ: Lên báo cáo những phát sinh nợ của tài khoản vừa chọn.

2 – Ghi có: Lên báo cáo những phát sinh có của tài khoản vừa chọn.

+ Tính giảm trừ:

0 – Không: Không tính giảm trừ.

1 – Có: Tính giảm trừ.

+ Tk đ.ứng không tính giảm trừ: Chọn tài khoản khoản đối ứng không tính giảm trừ khi trường tính giảm trừ là 1.

+ Kiểu nhóm số liệu: Có thể bỏ trống kiểu nhóm số liệu hoặc chọn 1 hoặc cả 2 kiểu.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận