Tổng hợp số ps theo mã td, nv, bpht – nhiều kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp số phát sinh theo trường mã tự do 1, 2, 3, mã nhân viên, mã bpht cho nhiều kỳ (theo cột) theo mẫu sau:

Mẫu 1 – chỉ nhóm theo trường lên báo cáo:

Mẫu 2 – nhóm theo trường lên báo cáo và tài khoản:

Mẫu 3 – nhóm theo trường lên báo cáo và đơn vị cơ sở:

Mẫu 4 – nhóm theo trường lên báo cáo và đvcs, tài khoản:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Báo cáo cho các trường tự do/Báo cáo phát sinh theo tài khoản/Tổng hợp số ps theo mã td, nv, bpht – nhiều kỳ.

 • Điều kiện lọc

 • Giải thích một số trường:

+ Trường báo cáo: Chọn báo cáo theo một trong các trường sau:

    • Mã bpht
    • Mã tự do 1
    • Mã tự do 2
    • Mã tự do 3
    • Mã nhân viên.

Hiện thông tin tại cột “Mã”.

+ Kỳ báo cáo: Chọn “1 – Ngày, 2 – Tuần, 3 – Tháng, 4 – Quý, 5 – Nửa năm” để  lên các báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/năm.

+ Số kỳ báo cáo: Nhập số kỳ lên báo cáo.

+ Ngày bắt đầu: Nhập ngày bắt đầu lấy số liệu báo cáo.

+ Ds tk: Chọn hoặc nhập danh sách tài khoản để lên báo cáo, không cần nhập đúng tài khoản chi tiết, chỉ cần nhập đầu tài khoản. Bắt buộc nhập.

+ Ghi nợ/có: 

1 – Ghi nợ: Lên báo cáo những phát sinh nợ của tài khoản vừa chọn.

2 – Ghi có: Lên báo cáo những phát sinh có của tài khoản vừa chọn.

+ Tính giảm trừ:

0 – Không: Không tính giảm trừ.

1 – Có: Tính giảm trừ.

+ Tk đ.ứng không tính giảm trừ: Chọn tài khoản khoản đối ứng không tính giảm trừ khi trường tính giảm trừ là 1.

+ Kiểu nhóm số liệu: Có thể bỏ trống kiểu nhóm số liệu hoặc chọn 1 hoặc cả 2 kiểu.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận