Tổng hợp số ps theo đơn hàng của một tài khoản

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 16/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC đơn hàng / Tổng hợp số ps theo đơn hàng của một tk.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản có số liệu phát sinh. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.

+ Ghi nợ/có/*: 

   • 1 – Nợ: Chương trình hiện lên các phát sinh nợ theo đơn hàng của tài khoản.
   • 2 – Có: Chương trình hiện lên các phát sinh có theo đơn hàng của tài khoản.
   • * – Cả hai: Chương trình hiện lên tất cả các phát sinh theo đơn hàng của tài khoản.

+ Tk đ.ứng: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản đối ứng, có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các tài khoản đối ứng..

+ C.từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ C.từ số … Đến số …: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận