Tổng hợp số ps NVL theo 1 trường mã tự do, nv, bpht

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 31/05/2022

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp số phát sinh NVL theo một trường mã tự do 1, 2, 3 hoặc mã nv, mã bpht theo mẫu sau:

Ví dụ 1: Mẫu báo cáo nhóm theo trường mã tự do – mã vật tư:

Ví dụ 2: Mẫu nhóm theo mã vật tư – trường mã tự do:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Báo cáo cho các trường tự do/Báo cáo phát sinh nguyên vật liệu/Tổng hợp số ps NVL theo trường mã tự do, nv, bpht.

 • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường

+ Trường báo cáo: Chọn báo cáo theo một trong các trường sau:

    • Mã bpht
    • Mã tự do 1
    • Mã tự do 2
    • Mã tự do 3
    • Mã nhân viên.

+ Từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Mã nx/ds mã nx: Chọn hoặc nhập danh sách tài khoản để lên báo cáo, không cần nhập đúng tài khoản chi tiết, chỉ cần nhập đầu tài khoản. Bắt buộc nhập.

+ Nhập/Xuất:

    • 1 – Nhập: Lên báo cáo những chứng từ nhập.
    • 2 – Xuất: Lên báo cáo những chứng từ xuất.

+ Nhóm số liệu: Chọn 1 trong 2 kiểu nhóm số liệu

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận