Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí – nhiều kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/07/2021 – Ngày cập nhật: 20/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí – nhiều kỳ theo mẫu sau:

Mẫu không nhóm theo chỉ tiêu:

Mẫu nhóm theo tài khoản:

Mẫu nhóm theo bộ phận hạch toán:

Mẫu nhóm theo đơn vị cơ sở:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

  • Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục \ Báo cáo chi phí theo khoản mục \ Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí –  nhiều kỳ.

  • Điều kiện lọc

  • Giải thích một số trường:

+ Kỳ báo cáo: Chọn “1 – Ngày, 2 – Tuần, 3 – Tháng, 4 – Quý, 5 – Nửa năm” để  lên các báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/năm.

+ Số kỳ báo cáo: Nhập số kỳ lên báo cáo.

+ Ngày bắt đầu: Nhập ngày bắt đầu lấy số liệu báo cáo.

+ Ds tk: Chọn hoặc nhập danh sách tài khoản để lên báo cáo, không cần nhập đúng tài khoản chi tiết, chỉ cần nhập đầu tài khoản. Bắt buộc nhập.

+ Ghi nợ/có: 

1 – Ghi nợ: Lên báo cáo những phát sinh nợ của tài khoản vừa chọn.

2 – Ghi có: Lên báo cáo những phát sinh có của tài khoản vừa chọn.

Tính giảm trừ:

0 – Không: Không tính giảm trừ.

1 – Có: Tính giảm trừ.

+ Tk đ.ứng không tính giảm trừ: Chọn tài khoản khoản đối ứng không tính giảm trừ khi trường tính giảm trừ là 1.

+ Mã bpht: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận hạch toán cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các bộ phận hạch toán.

+ Kiểu nhóm số liệu: Có thể bỏ trống kiểu nhóm số liệu hoặc chọn 1, 2 hoặc cả 3 kiểu.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận