Tổng hợp số phát sinh nhiều kỳ của các khách hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 30/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp số phát sinh nhiều kỳ của các khách hàng theo mẫu: 

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Bán hàng / BC bán hàng theo tài khoản / Tổng hợp số phát sinh nhiều kỳ của các khách hàng.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo, chương trình đang ngầm định là tk 511. Bắt buộc nhập.

+ Ghi nợ/có:

1 – Ghi nợ: Lên báo cáo những phát sinh nợ của tài khoản vừa chọn.

2 – Ghi có: Lên báo cáo những phát sinh có của tài khoản vừa chọn.

+ Tk đ.ứng: Lên báo cáo những phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản vừa chọn ở trên. Nhấp chuột vào “Ds các tk” để chọn tài khoản đối ứng.Có thể bỏ trống.

+ Kỳ báo cáo: chọn Ngày/ Tuần/Tháng/Quý/Nửa năm/Năm để  lên các báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/nửa năm/năm.

+ Số kỳ báo cáo: Nhập số kỳ lên báo cáo.

+ Ngày bắt đầu: Nhập thời gian bắt đầu lấy số liệu báo cáo.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận