Tổng hợp phát sinh theo tiểu khoản – bpht, đvcs

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/07/2021 – Ngày cập nhật: 18/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp phát sinh theo tiểu khoản – bộ phận hạch toán, đơn vị cơ sở.

Báo cáo nhóm theo tiểu khoản – bpht:

Báo cáo nhóm theo tiểu khoản – đvcs:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

  • Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục \ Báo cáo chi phí theo tiểu khoản \ Tổng hợp phát sinh theo tiểu khoản – bpht, dvcs.

  • Điều kiện lọc

  • Giải thích một số trường:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Ds tk: Chọn hoặc nhập danh sách tài khoản để lên báo cáo, không cần nhập đúng tài khoản chi tiết, chỉ cần nhập đầu tài khoản. Bắt buộc nhập.

+ Ghi nợ/có: 

1 – Ghi nợ: Lên báo cáo những phát sinh nợ của tài khoản vừa chọn.

2 – Ghi có: Lên báo cáo những phát sinh có của tài khoản vừa chọn.

+ Tính giảm trừ:

0 – Không: Không tính giảm trừ.

1 – Có: Tính giảm trừ.

+ Tk đ.ứng không tính giảm trừ: Chọn tài khoản khoản đối ứng không tính giảm trừ khi trường tính giảm trừ là 1.

+ Mã bpht: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận hạch toán cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các bộ phận hạch toán.

+ Kiểu nhóm số liệu: chọn 1 hoặc cả 2 kiểu.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận