Tổng hợp NXT theo dự án

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp nhập xuất tồn theo dự án theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC chi phí NVL \ Tổng hợp NXT theo dự án.

 • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc :

 • Giải thích một số trường

+ C.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Kiểu xem: 

   • 1 – Nhóm theo dự án – vật tư:

   • 2 – Nhóm theo vật tư – dự án:

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã dự án cần xem báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các dự án.

+ Ps có nhập mã dự án

   • 0 – Không: Chương trình chỉ hiển thị các phát sinh không nhập dự án
   • 1 – Có: Chương trình sẽ hiển thị các phát sinh có nhập mã dự án
   • 2 – Cả hai: Lên tất cả các phát sinh theo điều kiện lọc.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần xem báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần xem báo cáo.

+ V.tư theo dõi tồn kho:

   • 0 – Không: Chương trình chỉ hiển thị các vật tư không theo dõi tồn kho
   • 1 – Có: Chương trình sẽ hiển thị các vật tư theo dõi tồn kho
   • 2 – Cả hai: Lên tất cả các vật tư theo điều kiện lọc.
 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận