Tổng hợp nhập xuất tồn

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 02/08/2021 – Ngày cập nhật: 10/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp nhập xuất tồn theo các mẫu sau.

Tổng hợp nhập xuất tồn (chỉ in số lượng):

Tổng hợp nhập xuất tồn (in cả số lượng và giá trị):

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tồn kho \ Báo cáo tồn kho \ Tổng hợp nhập xuất tồn.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các vật tư

+ V.tư theo dõi tồn kho:

0 – Không: Lên các vật tư có khai báo ở danh mục vật tư trường “theo dõi tồn kho: 0 – Không”. 

1 – Có: Lên các vật tư có khai báo ở danh mục vật tư trường “theo dõi tồn kho: 1 – Có”. 

* – Cả hai: Lên tất cả các vật tư.

+ Ps nhập/xuất đ/c không hạch toán:

0 – Không tính: Không lên số liệu của các phát sinh nhập xuất điều chuyển không hạch toán.

 1 – Có tính: lên số liệu của các phát sinh nhập xuất điều chuyển không hạch toán.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận