1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tồn kho
 4. Báo cáo tồn kho
 5. Tổng hợp nhập xuất tồn theo 2 đơn vị tính

Tổng hợp nhập xuất tồn theo 2 đơn vị tính

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/06/2023 – Ngày cập nhật: 08/06/2023

1. Chức năng

Lên báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo kho theo 2 đơn vị tính theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Tồn kho \ Báo cáo tồn kho \ Tổng hợp nhập xuất tồn (2 đvt).

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Mã kho: Nhấn phím f11 trên bàn phím, sau đó chọn mã kho cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các vật tư.

+ V.tư theo dõi tồn kho:

0 – Không: Lên các vật tư có khai báo ở danh mục vật tư trường “theo dõi tồn kho: 0 – Không”. 

1 – Có: Lên các vật tư có khai báo ở danh mục vật tư trường “theo dõi tồn kho: 1 – Có”. 

* – Cả hai: Lên tất cả các vật tư.

+ Ps nhập/xuất đ/c không hạch toán:

0 – Không tính: Không lên số liệu của các phát sinh nhập xuất điều chuyển không hạch toán.

1 – Có tính: lên số liệu của các phát sinh nhập xuất điều chuyển không hạch toán

+ Đơn vị tính

1 – NTX theo đvt 2: Tồn theo đvt chính sẽ được quy đổi ra tồn theo đvt 2 và cộng vào theo đvt 2.

2 – NTX theo 2 đvt: Chương trình tính riêng cho từng đvt, hiện lên kết quả theo từng đvt ở từng dòng riêng, không có quy đổi.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận