Tổng hợp nhập mua theo tài khoản đối ứng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 09/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp nhập mua theo tài khoản đối ứng theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC mua hàng theo tk / Tổng hợp nhập mua theo tk đ.ứng.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk có: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản có cần xem báo cáo, chương trình đang hiển thị ngầm định tk 331. Bắt buộc nhập.

+ Ds tk nợ: Chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản nợ cần lên báo cáo (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy). Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các tài khoản.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả nhà cung cấp.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận